CECHY PODZIELNOŚCI LICZB

PODZIELNOŚCI LICZB CZĘŚĆ 1

Ćwiczenia:
Liczby podzielne przez 2
Liczby podzielne przez 3
Liczby podzielne przez 4
Liczby podzielne przez 5
Liczby podzielne przez 10
Parzysta czy nieparzysta?

Sprawdziany:
Dzielniki i wielokrotności (8 zadań)
Cechy podzielności liczb (8 zadań)
Podzielność liczb (14 zadań)

 

Ćwiczenia:
Liczby podzielne przez 2
Liczby podzielne przez 3
Liczby podzielne przez 4
Liczby podzielne przez 5
Liczby podzielne przez 10
Parzysta czy nieparzysta?
Pierwsza czy złożona?
Największy wspólny dzielnik (NWD)
Dopasuj NWD do pary liczb
Najmniejsza wspólna wielokrotność (NWW)
Dopasuj NWW do pary liczb

Sprawdziany:
Dzielniki i wielokrotności (8 zadań)
Cechy podzielności liczb (8 zadań)
Liczby pierwsze i złożone oraz rozkład liczby na czynniki pierwsze (8 zadań)
Podzielność liczb (14 zadań)

PODZIELNOŚĆ LICZB CZĘŚĆ 2

TEST 1 KLIKNIJ

TEST 2 KLIKNIJ

TEST 3 KLIKNIJ

TEST 4