SKALA I PLAN

  Test 1 kliknij Test 2 kliknij Test 3 kliknij

OSTROSŁUPY

Ostrosłupem nazywamy taki wielościan, którego jedna ściana jest dowolnym wielokątem ( podstawa ), a pozostałe ściany (ścianyczytaj dalej

GRANIASTOŁUPY

Prostopadłościan i sześcian Graniastosłupy – Sprawdzian – Klasa 5 Objętość graniastosłupa prostego GRANIASTOSŁUPY WŁASNOŚCI KLIKNIJ GRANIASTOSŁUPY czytaj dalej

KODUJEMY Z CODE STUDIO

Kurs 1 kliknij Kurs 2 kliknij Kurs 3 kliknij ———————————————————————– ———————————————————————– Sekwencja – algorytmy linioweczytaj dalej

RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA

Rachunek prawdopodobieństwa, albo inaczej probabilistyka, to dział w matematyce, który zajmuje się modelowaniem zjawisk przypadkowych. Chodzi o takie zjawiska, czy zdarzenia, nazywaneczytaj dalej

ŚREDNIA I MEDIANA

Mediana to wartość środkowa. Jak obliczyć medianę? kliknij TEST 1 kliknij

SUDOKU, SAMOTNIK, TANGRAM…

Gry i aplikacje sprawdzają się w procesie nauczania – rozwijają spostrzegawczość, myślenie przestrzenne czy zdolność zapamiętywania, a przy tym pomagają przełamaćczytaj dalej

MISJA ENERGETYK

Jak powstaje prąd? Jak się bezpiecznie z nim obchodzić? Na te i inne pytania znajdziesz odpowiedź w filmach i zabawach.czytaj dalej

KIZI MIZI

  Szklanka kliknij Paradygmat kliknij Cięcie kliknij Blocks kliknij