MATEMATYKA PRZYJAZNA

PRZEKONAĆ– NIEPRZEKONANYCH, ZAINTERESOWAĆ– NIEZAINTERESOWANYCH, PRZEKONANYM I ZAINTERESOWANYM DODAĆ SKRZYDEŁ!

ROZKŁAD LICZB NA CZYNNIKI PIERWSZE

Rozkład liczby na czynniki pierwsze polega na zapisaniu dowolnej liczby naturalnej za pomocą iloczynu liczb pierwszych. Aby rozłożyć liczbę na czynniki pierwsze, należy daną liczbę dzielić (bez reszty) przez liczby pierwsze do momentu, aż zostanie tylko liczba 1. 

Tutaj kilka przykładów
kliknij 1
kliknij 2

A tutaj zadania do rozwiązania kliknij 3

Loading