MATEMATYKA PRZYJAZNA

PRZEKONAĆ– NIEPRZEKONANYCH, ZAINTERESOWAĆ– NIEZAINTERESOWANYCH, PRZEKONANYM I ZAINTERESOWANYM DODAĆ SKRZYDEŁ!

SYSTEM RZYMSKI

System rzymski zapisywania liczb wykorzystuje cyfry pochodzenia etruskiego, które Rzymianie przejęli i zmodyfikowali ok. 500 p.n.e. Do dziś system rzymski jest zwyczajowo używany do zapisywania liczb w pewnych szczególnych przypadkach. Na przykład w Polsce zapisuje się cyframi rzymskimi: numery liceów (ale nie szkół podstawowych), klas i lat studiów, tomów, pięter, wydziałów w instytucjach. Zwyczajowo stosuje się czasem liczby rzymskie do lat powstania budowli (na ich frontonach) oraz numeruje rozmaite grupy klasyfikacyjne (szczególnie na ich wyższych poziomach). Cyfry rzymskie stosuje się wobec wydarzeń powtarzanych rokrocznie, gdy są one częścią nazwy na jej początku. 


W systemie rzymskim posługujemy się znakami: I, V, X, L, C, D, M, gdzie: I = 1,    V = 5,    X = 10,    L = 50,    C = 100,    D = 500,    M = 1000.


System rzymski – w zakresie 100


System rzymski – odczytywanie liczb


System rzymski – zapisywanie liczb


System rzymski, odczytywanie i zapisywanie liczb


TEST 1


TEST 2


TEST 3


 


 

Loading