Projekt Myślę!-Działam!-Odkrywam! mojego autorstwa znalazł się wśród 15 najlepiej ocenionych przez kapitułę mPotęgi projektów edukacyjnych.
 

1. Nauczanie przyjazne mózgowi!

Nasz mózg uczy się poprzez zmysły, doświadczenia, stawianie pytań, ruch i zabawę!
Zatem!
Pozwólmy dzieciom myśleć.
Nie wyręczajmy ich.
Nie dawajmy gotowych rozwiązań. Pozwólmy im popełniać błędy.
Pracujmy tak, aby matematyka była dla nich przygodą i radosnym odkrywaniem.
Uczniowie najintensywniej uczą się wtedy, gdy zapominają, że to robią.
 
2. Wykorzystajmy zdobycze neurodydaktyki!
Zatem!
Bazujmy na ciekawości poznawczej uczniów, wykorzystujmy silne strony mózgu, łączmy wiedzę czysto kognitywną z emocjami, pozwólmy uczniom na stawianie hipotez i samodzielne szukanie rozwiązań.
Powiedz mi, to zapomnę.
Naucz mnie, to może zapamiętam.
Zaangażuj mnie, to się nauczę!
 
3. Nowa generacja uczniów (cyfrowi tubylcy) wymaga stosowania w procesie uczenia się nowoczesnych metod i form nauczania! 
Zatem!
Idźmy z duchem czasu!
W procesie nauczania/uczenia się stosujmy nowoczesne metody wspierane technikami informacyjno-komunikacyjnymi, którymi na co dzień posługują się nasi uczniowie, które dają ogromne możliwości tworzenia ciekawych i motywujących do kreatywnego myślenia zajęć.
Wykorzystujmy w procesie nauczania/uczenia się: platformy edukacyjne, webquesty, planszowe i komputerowe gry strategiczne i symulacyjne, kodowanie i programowanie.
 
4. Nie jesteśmy bezludną wyspą! Uczenie się to proces społeczny! 
Zatem!
Zachęcajmy uczniów do pracy zespołowej.
Nauczmy ich umiejętności współdziałania i dialogu oraz zaufania we współodpowiedzialności.
W ramach projektu prowadzone są zajęcia: Enigma, Grywalizacja, Webquest, Programowanie i kodowanie, Platformy edukacyjne Kahoot, Learning Apps, GeoGebra, Scrabble w szkole, Konkurs Super gra, Konkurs Super Umysł 2017, Stare i nowe gry planszowe, Cyrkologia w edukacji.
Razem możemy więcej, lepiej, piękniej.