WARSZTATY DLA MŁODYCH INŻYNIERÓW-ROBOT 2WD RT-5 (2)

Podwozie robota mamy gotowe.

 

 

 

 

 

 


Zatem czas na dalszy montaż:
UNO i moduł sterownika L298N