Prostokątny układ współrzędnych na płaszczyźnie tworzą dwie osie liczbowe, wzajemnie prostopadłe, przecinające się w punkcie zwanym początkiem układu współrzędnych (punkt (0, 0). Każdy punkt na osi OX ma współrzędne (x,0). Każdy punkt na osi OY ma współrzędne (0,y). Poziomą oś x nazywamy osią odciętych, a pionową  y – osią rzędnych. Każdemu punktowi płaszczyzny odpowiada dokładnie jedna para liczb (x, y) i odwrotnie, każdej parze liczb (x, y) odpowiada w układzie współrzędnych dokładnie jeden punkt.

Wzory i przykłady
kliknij 1

kliknij 2

kliknij 3

Materiały do samodzielnej nauki i ćwiczeń

KLIKNIJ 1

KLIKNIJ 2

KLIKNIJ 3

KLIKNIJ 4

KLIKNIJ 5

KLIKNIJ 6

KLIKNIJ 7