PROSTOKĄTNY UKŁAD WSPÓŁRZĘDNYCH

Prostokątny układ współrzędnych na płaszczyźnie tworzą dwie osie liczbowe, wzajemnie prostopadłe, przecinające się w punkcie zwanym początkiem układu współrzędnych (punkt (0, 0). Każdy punkt na osi OX ma współrzędne (x,0). Każdy punkt na osi OY ma współrzędne (0,y). Poziomą oś x nazywamy osią odciętych, a pionową oś y osią rzędnych. Każdemu punktowi płaszczyzny odpowiada dokładnie jedna para liczb (x, y) i odwrotnie, każdej parze liczb (x, y) odpowiada w układzie współrzędnych dokładnie jeden punkt.

Podstawowe informacje

Układ współrzędnych

Długość odcinka

Środek odcinka

Materiały do samodzielnej nauki i ćwiczeń.

Na dobry początek:) START

Odczytaj współrzędne punktu

Symetrie w układzie współrzędnych

Układ współrzędnych – zadania z egzaminu ósmoklasisty

Loading

Author: DA-MA