TRENNING PRZED KLASÓWKĄ K-7

Szalone Liczby pomogą Wam przygotować się do klasówki z każdego działu 

1. Ułamki zwykłe i dziesiętne

Ułamki zwykłe i dziesiętne (podstawy) (8 zadań)
Działania na ułamkach (8 zadań)
Ułamki zwykłe i dziesiętne (14 zadań)

2. Procenty

Procenty (podstawy) (8 zadań)
Obliczenia procentowe (8 zadań)
Procenty (14 zadań)

3. Potęgi i pierwiastki

Potęgi (8 zadań)
Pierwiastki (8 zadań)
Potęgi i pierwiastki (14 zadań)

4. Algebra

Wyrażenia algebraiczne (8 zadań)
Działania na wyrażeniach algebraicznych (8 zadań)
Algebra (14 zadań)

5. Równania

Rozwiązywanie równań (8 zadań)
Budowanie równań i przekształcanie wzorów (8 zadań)
Równania z jedną niewiadomą (14 zadań)

6. Geometria

Proste, odcinki, kąty (8 zadań)
Trójkąty, czworokąty, wielokąty foremne (8 zadań)
Geometria (14 zadań)

7. Pola figur

Pola figur (14 zadań)

8. Bryły

Bryły (14 zadań)

9. Podstawy statystyki

Podstawy statystyki (14 zadań)

Loading

Author: DA-MA