Szalone Liczby pomogą Wam przygotować się do klasówki z każdego działu 

1. Potęgi i pierwiastki

Potęgi i pierwiastki (14 zadań)

2. Algebra

Wyrażenia algebraiczne (8 zadań) Równania (8 zadań) Proporcje (8 zadań) Wyrażenia algebraiczne, równania i proporcje (14 zadań)

3. Figury geometryczne (wielokąty)

Trójkąty i czworokąty (8 zadań) Twierdzenie Pitagorasa (8 zadań) Trójkąt równoboczny (8 zadań) Trójkąty o kątach 90°, 45°, 45° oraz 90°, 30°, 60° (8 zadań) Figury geometryczne (14 zadań)

4. Bryły

Graniastosłupy (8 zadań) Ostrosłupy (8 zadań) Graniastosłupy i ostrosłupy (14 zadań) Bryły obrotowe (8 zadań)

5. Symetrie

Symetrie (8 zadań)

6. Koła i okręgi

Koła i okręgi (14 zadań)

7. Statystyka

Diagramy, wykresy i tabele (8 zadań) Prawdopodobieństwo (8 zadań) Statystyka (14 zadań)