System binarny to system liczbowy składający się z dwóch cyfr – 0 i 1. Konwersji (zamiany) liczby w systemie dziesiętnym na system dwójkowy można dokonać poprzez wielokrotne dzielenie przez 2 i spisywanie reszt z dzielenia. Podczas dzielenia można otrzymać reszty 0 albo 1. Przy ilorazie równym zero należy spisać ostatnią resztę i odczytać ciąg utworzony z reszt zaczynając od ostatniej, kończąc na pierwszej. Utworzony w ten sposób ciąg jest reprezentacją binarną liczby dziesiętnej.

Zamiana liczby z systemu dziesiętnego na binarny

Zamiana liczby zapisanej w systemie binarnym na liczbę zapisaną w systemie dziesiętnym.

Konwersja liczb kliknij