SYMETRYCZNE OBRAZKI

Czy potrafisz rysować figury symetryczne? kliknij