WORDWALL

Portal Wordwall

Wybrałam aplikacje z matematyki:)

1.Tabliczka mnożenia kliknij

2.Ułamki właściwe i niewłaściwe kliknij

3. Kąty i trójkąty kliknij

4. Kąty, trójkąty i czworokąty kliknij

5. Czas kliknij

6. Podstawowe pojęcia z geometrii kliknij

7. Co wiemy o wielokątach? kliknij

8. Figury przestrzenne kliknij

9. Jednostki miary kliknij

10. Układ współrzędnych kliknij

11. Figury przestrzenne kliknij

12. Potęgi kliknij

Author: DA-MA