Portal Wordwall Wybrałam aplikacje z matematyki:)

1.Tabliczka mnożenia kliknij 2.Ułamki właściwe i niewłaściwe kliknij 3. Kąty i trójkąty kliknij 4. Kąty, trójkąty i czworokąty kliknij 5. Czas kliknij 6. Podstawowe pojęcia z geometrii kliknij 7. Co wiemy o wielokątach? kliknij 8. Figury przestrzenne kliknij 9. Jednostki miary kliknij 10. Układ współrzędnych kliknij 11. Figury przestrzenne kliknij 12. Potęgi kliknij