SAMI POWTARZAMY:)

Znajdziecie tutaj zbiory zadań z poszczególnych dziedzin matematyki, które zgodnie z wytycznymi CKE wchodzą w zakres tematyczny egzaminu ósmoklasisty. Każde zadanie posiada obszerne rozwiązanie krok po kroku, dzięki czemu będziecie mogli nie tylko sprawdzić poprawność swoich obliczeń, ale także nauczyć się rozwiązywania danego typu zadań. Wszystkie poniższe zadania pochodzą z archiwalnych egzaminów.

1. Liczby i działania
2. Ułamki zwykłe i dziesiętne
3. Procenty
4. Potęgi
5. Pierwiastki
6. Wyrażenia algebraiczne
7. Równania
8. Proste, odcinki, kąty
9. Trójkąty
10. Czworokąty i wielokąty
11. Układ współrzędnych
12. Graniastosłupy
13. Ostrosłupy
14. Obliczenia praktyczne
15. Statystyka
16. Prawdopodobieństwo

Loading

Author: DA-MA