RZYMSKI SYSTEM ZAPISYWANIA LICZB

 

W systemie rzymskim posługujemy się znakami: I, V, X, L, C, D, M,
gdzie:
I = 1,    V = 5,    X = 10,    L = 50,    C = 100,    D = 500,    M = 1000.

TEST 1 kliknij

TEST 2 kliknij