Tego w naszej gminie jeszcze nie było! Gminny Kahootowy Konkurs Wiedzy Ogólnej SuperUmysł2016

Zwieńczeniem trzymiesięcznego projektu edukacyjnego Matematyka przyjazna? Jestem na Tak! realizowanego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Mogielnicy był Gminny Kahootowy Konkurs Wiedzy Ogólnej SuperUmysł2016. Został on przygotowany w dwóch kategoriach wiekowych-dla uczniów klas I-III i IV-VI. Każdą szkołę reprezentował dwuosobowy zespół. 12 grudnia gościliśmy w naszej szkole reprezentację klas IV-VI z Boguchwały, Kielanówki, Racławówki, Zgłobnia, Zarzecza, Lutoryża, Mogielnicy, Niechobrza Górnego i Dolnego. 13 grudnia był drugim dniem zmagań, w którym uczestniczyli uczniowie klas I-III z Boguchwały, Racławówki, Lutoryża, Niechobrza Górnego i Mogielnicy. Ich zadaniem było rozwiązanie czterech interaktywnych testów, które zostały utworzone na platformie Kahoot przez panią Zofię Iwińską i panią Marzenę Bardzik. Pierwszy miał na celu oswojenie uczniów z nowym narzędziem. Okazało się, że cyfrowi tubylcy bardzo szybko poradzili sobie z TIK-owymi nowinkami i byli gotowi do rywalizacji o tytuł SuperUmysły2016. Mając do dyspozycji monitor interaktywny, laptopy i Internet, uczniowie przenosili swoje rozwiązania do bazy jednym kliknięciem, a informacje o wynikach i zajmowanym miejscu pojawiały się po każdym zadaniu. Zwycięzcami pierwszego dnia zmagań zostali: 

Miłosz Jachyra i Kamil Popek ze SP w Boguchwale, którzy zdobyli I miejsce i tytuł SuperUmysły2016. Kacper Szczepanik i Tymoteusz Pytko ze SP w Mogielnicy znaleźli się na II miejscu, a Katarzyna Grasza i Jakub Delimata ze SP w Lutoryżu wywalczyli III miejsce.

W drugim dniu o miano SuperUmysłu2016 rywalizowali uczniowie z klas I-III. Ich spontaniczne reakcje, chęć rywalizacji i posiadana wiedza oraz umiejętności zadziwiły nie tylko przybyłych nauczycieli, ale i samą organizatorkę konkursu.

Wśród zwycięzców znaleźli się: Liliana Popek i Igor Żarów ze SP w Boguchwale, którzy zdobyli I miejsce i tytuł SuperUmysłu2016, Milena Pomykała i Bartosz Raszewski ze SP w Mogielnicy wywalczyli II miejsce, Damian Drzał i Bartosz Salamon ze SP w Racławówce zajęli III miejsce.

Dzięki funduszom, które otrzymaliśmy w ramach projektu z mFundacji mogliśmy zakupić nagrody dla wszystkich uczestników konkursu. Były nimi gry planszowe, które obecnie przeżywają renesans wśród cyfrowych tubylców. Ogromna wiedza prezentowana przez uczniów, wspaniałe wyniki, efektywna i twórcza współpraca w zespołach, dobre emocje oraz pozytywna rywalizacja pozwalają wnioskować, że nauczyciele naszej gminy potrafią podążać z duchem czasu i umiejętnie dostosowywać metody i formy nauczania/uczenia się do potrzeb współczesnego ucznia, aby tworzyć optymalne warunki do wszechstronnego rozwoju młodego człowieka.

W ramach działań projektowych uczniowie naszej szkoły opracowali pokaźną Bazę Wiedzy, czyli kahootowe testy z różnych dziedzin. Są one sukcesywnie zamieszczane na blogu projektu matematykaprzyjaznajestemnatak.blogspot.com. W pracę zaangażowali się również bardzo młodzi specjaliści od nowych technologii, co dobrze wróży na przyszłość. Lista laureatów konkursu na nalepszy test utworzony na platformie Kahoot zostanie opublikowana 21 grudnia. Nagrody ufundowała mFundacja, Stowarzyszenie Współpracy i Rozwoju PROGRES oraz dyrektor szkoły, pan Łukasz Bubicz.

W szkole w Mogielnicy platformy edukacyjne są efektywnie wykorzystywane już od kilku lat. Zachęcamy wszystkich nauczyciel i uczniów naszej gminy do korzystania z naszych pomysłów i dobrych praktyk, które systematycznie zamieszczamy na: blogu projektu:matematykaprzyjaznajestemnatak.blogspot.com blogu matematycznym:matematykatojestto.blogspot.com blogu o programowaniu: programowaniejestemnatak.blogspot.com/

Razem możemy więcej, lepiej, piękniej!

Dziękujemy mFundacji, Stowarzyszeniu Współpracy i Rozwoju PROGRES z Mogielnicy oraz rodzicom, pracownikom naukowym Politechniki Rzeszowskiej, za wsparcie naszych projektowych działań.