PROCENTY I PUNKTY PROCENTOWE

Punkt procentowy (p.p) jest to różnica między dwiema wartościami jednej wielkości podanymi w procentach. Obliczamy ją odejmując większą wartość procentową od mniejszej. Jakie dane są najczęściej wyrażane w punktach procentowych? Takie jak stopy procentowe, inflacja, bezrobocie. Warto pamiętać, że 1% ≠ 1 p.p

Przykład 1.: W wyborach prezydenckich kandydat A otrzymał 35% głosów, a kandydat B 48% głosów. O ile punktów procentowych głosów więcej otrzymał kandydat B?


Odpowiedź: Kandydat B otrzymał 13 punktów procentowych więcej głosów.

Przykład 2. Klasa liczy 30 uczniów. Na obóz językowy wyjechało 40% uczniów. Rok później na taki sam obóz zgłosiło się już 50 % uczniów
1.O ile punktów procentowych zwiększyła się ilość uczestników?
Punkt procentowy to różnica w wielkościach wyrażonych w procentach, a więc:
50 – 40 = 10
Ilość uczestników zwiększyła się o 10 punktów procentowych.

2.O ile osób zwiększyła się ilość uczestników?

Uczniów jest 30.
Zatem 40 % z 30 to:

 

50 % z liczby 30 to:

Jak widać ilość uczestników zwiększyła się o 3 (15-12=3)

3.O ile procent zwiększyła się ilość uczestników?
Układamy proporcję
12————100%
3————–x%
Liczba uczestników zwiększyła się o 25%.

Przykład 3. W domu Państwa Nowak opłaty za gaz wzrosły z 8% do 12% stałych miesięcznych dochodów. Oblicz:
a) O ile punktów procentowych wzrosły wydatki miesięczne za gaz,
b) O ile procent wzrosły wydatki miesięczne za gaz.