Pix Programming Challenge to międzynarodowy konkurs programistyczny dla dzieci i młodzieży. Jest przeprowadzony za pośrednictwem aplikacji PixBlocks. Konkurs jest organizowany w 5 krajach europejskich, Indiach oraz Nigerii. Zarówno udział w konkursie, jak i aplikacja są całkowicie bezpłatne!

Uczestnicy konkursu muszą rozwiązać zadania z zakresu programowania. Zadania dostosowane są do różnych grup wiekowych. Dla najmłodszych są to zadania z zakresu programowania blokowgo, a dla starszych uczestników konkursu – zadania z zakresu programowania tekstowego w języku Python.

Udział w konkursie może wziąć każda osoba, która jest uczniem/uczennicą szkoły podstawowej oraz średniej. Konkurs składa się z 3 etapów: Eliminacji, Półfinałów oraz Finałów.

Finał polskiej edycji konkursu Pix Programming Challenge odbędzie się na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Celem konkursu jest zachęcenie uczniów do nauki programowania oraz popularyzacja jej w szkołach.

REGULAMIN I ZAŁĄCZNIKI kliknij