ODCINKI W UKŁADZIE WSPÓŁRZĘDNYCH

Odcinek i środek odcinka w układzie współrzędnych (Pistacja)- KLIKNIJ

Długość odcinka AB w układzie współrzędnych- wzór

Współrzędne środka odcinka AB w układzie współrzędnych- wzór

Linki do ćwiczeń:

Układ współrzędnych wstępne wiadomości (Wordwall) KLIKNIJ

Układ współrzędnych opis (Wordwall) KLIKNIJ

Zapisywanie i odczytywanie współrzędnych punktów (Thatquiz) KLIKNIJ

Znajdywanie punktów o danych współrzędnych (Wordwall) KLIKNIJ

Układ współrzędnych- zadania z egzaminu ósmoklasisty (Szalone Liczby) KLIKNIJ

Prezentacja KLIKNIJ

Loading

Author: DA-MA