Matematyka przyjazna? – Jestem na TAK!

W ramach projektu przeprowadzony zostanie cykl zajęć (1h w tygodniu), na których uczniowie kl 4-6 nauczą się tworzyć testy, quizy, gry i zabawy matematyczne. W tym celu wykorzystane zostaną bezpłatne platformy edukacyjne: Kahoot, LearningApps i Geogebra.

Po zapoznaniu się z zasadami działania platform uczniowie zostaną podzieleni na zespoły zadaniowe. Każdy zespół opracuje zestaw testów, quizów i gier matematycznych, które utworzą Matematyczną Bazę Wiedzy (MBW). Najciekawsze prace zostaną nagrodzone. Nad poprawnością merytoryczną i techniczną tworzonych testów czuwać będą: nauczyciel koordynator oraz grupa rodziców, którzy są równocześnie pracownikami naukowymi Politechniki Rzeszowskiej. Matematyczna Baza Wiedzy zostanie opublikowana i udostępniona dla wszystkich uczniów i rodziców poprzez stronę internetową projektu.

Dla uczniów klas 1-3 zostaną zorganizowane zajęcia ph. Gry planszowe nauka i zabawa. Gry i zabawy: – wpływają pozytywnie na rozwój intelektu i kształtowania postaw ucznia, – uczniowie, grając ze sobą, bawią się, – gra wymusza działanie ucznia w sposób nierepresyjny, – bezstresowy kontakt uczeń – uczeń dodatkowo wzmaga motywację do pracy, – pozytywna rywalizacja pozwala uczniom osiągnąć sukces – uczniowie, grając kontrolują się nawzajem (dziecko ma świadomość bycia w zespole i więzi z klasą).

Podsumowaniem projektu będzie konkurs Kahootowy SuperUmysł. Do udziału w konkursie zostaną zaproszeni uczniowie ze szkół podstawowych gminy Boguchwała.

W ramach projektu dla rodziców zostanie przeprowadzona prelekcja „Przekonać – nieprzekonanych, zainteresować – niezainteresowanych, przekonanym i zainteresowanym dodać skrzydeł” – o nowych, akceptowanych przez uczniów, efektywnych formach uczenia się, które pozwalają osiągać im lepsze wyniki.