Nasz mózg lubi wszystko, co stanowi dla niego intelektualne wyzwanie. Potrzebuje zróżnicowanych aktywności, o różnym stopniu trudności. Gdy wykonuje wciąż tę samą czynność, zwyczajnie się nudzi. Dlatego trzeba mu serwować różne zestawy ćwiczeń: czytać zajmujące książki, oglądać ciekawe filmy, rozwiązywać matematyczne zadania:)

Nie pozwól, aby Twój mózg się nudził:) Na rozwiązania czekam do 30 listopada.

Zadanie 1. Wszystkie cyfry w dodawaniu zastąpiono kratkami. Rozszyfruj działanie, wiedząc, że każda cyfra jest inna oraz, że liczba dwucyfrowa (szare kratki) jest kwadratem.

Zadanie 2. Są dwa sposoby podziału sześciokąta foremnego na osiem czworokątów przystających (o takim samym kształcie i wielkości). Jeden z nich pokazany jest na rysunku. Jak wygląda drugi?

Zadanie 3. Klocek na rysunku składa się z trzech sklejonych małych sześcianów. Czy z dziewięciu takich klocków można złożyć sześcian 3×3×3?