ZAKRES MATERIAŁU ROK SZKOLNY 2021/2022

Klasa Test Zakres materiału,
z którego mogą być dobierane zadania do danego testu
Materiał z tych rozdziałów
nie będzie uwzględniany
Klasa 6 Sesja 1
 • Zakres materiału obowiązujący w klasie 5 szkoły podstawowej (łącznie z działem: Graniastosłupy)
Sesja 2
 • Liczby naturalne i ułamki
 • Figury na płaszczyźnie
 • Liczby na co dzień
 • Prędkość, droga, czas
Sesja 3
 • Liczby naturalne i ułamki
 • Figury na płaszczyźnie
 • Liczby na co dzień
 • Prędkość, droga, czas
 • Pola wielokątów
 • Procenty
 • Liczby dodatnie i ujemne
 • Wyrażenia algebraiczne i równania
 • Figury przestrzenne
Klasa 7 Sesja 1
 • Zakres materiału obowiązujący w klasie 6 szkoły podstawowej (łącznie z działami: Figury przestrzenne, bez nieobowiązkowych działów; Układ współrzędnych; Konstrukcje geometryczne)
Sesja 2
 • Liczby i działania
 • Procenty
 • Figury geometryczne
Sesja 3
 • Liczby i działania
 • Procenty
 • Figury geometryczne
 • Wyrażenia algebraiczne
 • Równania
 • Potęgi i pierwiastki
 • Graniastosłupy
 • Statystyka