ZAKRES MATERIAŁU

Klasa Test Zakres materiału, z którego mogą być dobierane zadania do danego testu Materiału z tych rozdziałów nie uwzględniamy
Klasa 4 Sesja 1
 • Zakres materiału zgodny z podstawą programową dla klas I – III SP
Sesja 2
 • Liczby i działania
 • Systemy zapisywania liczb
 • Działania pisemne
Sesja 3
 • Liczby i działania
 • Systemy zapisywania liczb
 • Działania pisemne
 • Figury geometryczne
 • Ułamki zwykłe
 • Ułamki dziesiętne
 • Pola figur
 • Prostopadłościany i sześciany
Klasa 5 Sesja 1
 • Zakres materiału obowiązujący w klasie 4 szkoły podstawowej (łącznie z działami: Pola figur, Prostopadłościany i sześciany)
Sesja 2
 • Liczby i działania
 • Własności liczb naturalnych
 • Ułamki zwykłe
Sesja 3
 • Liczby i działania
 • Własności liczb naturalnych
 • Ułamki zwykłe
 • Figury na płaszczyźnie
 • Ułamki dziesiętne
 • Pola figur
 • Liczby całkowite
 • Graniastosłupy
Klasa 6 Sesja 1
 • Zakres materiału obowiązujący w klasie 5 szkoły podstawowej (łącznie z działem: Graniastosłupy)
Sesja 2
 • Liczby naturalne i ułamki
 • Figury na płaszczyźnie
 • Liczby na co dzień
 • Prędkość, droga, czas
Sesja 3
 • Liczby naturalne i ułamki
 • Figury na płaszczyźnie
 • Liczby na co dzień
 • Prędkość, droga, czas
 • Pola wielokątów
 • Procenty
 • Liczby dodatnie i ujemne
 • Wyrażenia algebraiczne i równania
 • Figury przestrzenne
 • Układ współrzędnych
 • Konstrukcje geometryczne
Klasa 7 Sesja 1
 • Zakres materiału obowiązujący w klasie 6 szkoły podstawowej (łącznie z działami: Figury przestrzenne, bez nieobowiązkowych działów; Układ współrzędnych; Konstrukcje geometryczne)
Sesja 2
 • Liczby i działania
 • Procenty
 • Figury geometryczne
Sesja 3
 • Liczby i działania
 • Procenty
 • Figury geometryczne
 • Wyrażenia algebraiczne
 • Równania
 • Potęgi i pierwiastki
 • Graniastosłupy
 • Statystyka
Klasa 8 Sesja 1
 • Zakres materiału obowiązujący w klasie 7 szkoły podstawowej (łącznie z działami: Graniastosłupy, Statystyka)
Sesja 2
 • Liczby i działania
 • Wyrażenia algebraiczne i równania
 • Figury geometryczne na płaszczyźnie
Sesja 3
 • Liczby i działania
 • Wyrażenia algebraiczne i równania
 • Figury geometryczne na płaszczyźnie
 • Zastosowania matematyki
 • Graniastosłupy i ostrosłupy
 • Symetrie
 • Koła i okręgi
 • Rachunek prawdopodobieństwa