MATEMATYKA PRZYJAZNA

PRZEKONAĆ– NIEPRZEKONANYCH, ZAINTERESOWAĆ– NIEZAINTERESOWANYCH, PRZEKONANYM I ZAINTERESOWANYM DODAĆ SKRZYDEŁ!

LEARNING APPS

Learning Apps to darmowa, prosta w obsłudze platforma. Umożliwia tworzenie oraz użytkowanie, współdzielenie i publikowanie gier edukacyjnych w sześciu kategoriach:
  • selekcja: quizy wielokrotnego wyboru, milionerzy, znaczenie w tekście, wykreślanka słowna;
  • przyporządkowywanie: puzzle, tabele, mapy, obrazki, memory w różnych wersjach;
  • porządkowanie: oś czasu i ustalanie kolejności;
  • pisanie: krzyżówka, tekst z lukami, uzupełnienie tabeli, quiz;
  • narzędzia: głosowanie, matrix, czat, wspólne pisanie; kalendarz;mapa myśli, notatnik, tablica korkowa online;
  • gry i zadania dla większej liczby graczy.
Gry edukacyjne można tworzyć i przechowywać na platformie jako prywatne lub publiczne. Można też korzystać z gotowych gier opublikowanych przez innych użytkowników. Platforma jest wielojęzyczna (w tym polski).

Link do platformy http://learningapps.org/

Loading