ŁAMIGŁÓWKI

FILLOMINO to łamigłówka wywodząca się z Japonii, która polega na odtworzeniu granic między figurami w prostokątnym diagramie, z którego usunięto pewną ilość liczb tworzących te figury. A więc diagram należy uzupełnić liczbami w taki sposób, aby pola z tymi samymi liczbami tworzyły wielokąty (poliomina) złożone z tylu pól, jaka jest wartość tej liczby. Należy przy tym przestrzegać zasady, która mówi, że wielokąty tej samej wielkości nie mogą być połączone bokami. W diagramie może być ujawnionych kilka liczb wchodzących w skład tego samego wielokąta lub żadna.

KAKURASU  to prostokątny diagram, w którym każde pole posiada wartość dla danego wiersza i kolumny. Wartość pola w każdym wierszu równa jest liczbie stojącej nad tym polem, a wartość pola w każdej kolumnie równa jest liczbie stojącej po lewej stronie. Zadanie polega na zaczernieniu niektórych pól tak, aby suma wartości pól w każdym wierszu była równa liczbie stojącej po prawej stronie danego wiersza oraz suma wartości pól w każdej kolumnie była równa odpowiadającej jej liczbie u dołu diagramu.

FUTOSHIKI (nierówności) to łamigłówka liczbowa, w której pola diagramu o rozmiarze n należy uzupełnić liczbami tak, aby w każdym wierszu i w każdej kolumnie znalazły się liczby od 1 do n. Liczby umieszczone w tym samym wierszu oraz kolumnie nie mogą się powtarzać. Między polami mogą znajdować się znaki mniejszości lub większości, które określają relację między liczbami znajdującymi się w polach przylegających do tych znaków.

Loading

Author: DA-MA