KONKURS KURATORYJNY Z MATEMATYKI 2022/2023

Konkurs w województwie warmińsko-mazurskim


Etap szkolny konkursu z matematyki rozpoczyna się 15 listopada 2022 r. o godzinie 10.00 i trwa 60 minut. Ma formę pisemną.


Uczestnicy powinni wykazać się wiedzą i umiejętnościami obejmującymi treści podstawy programowej kształcenia ogólnego wymienionej w tym regulaminie w punkcie II.1., w części dotyczącej przedmiotu matematyka na I i II etapie edukacyjnym.
Zakres merytoryczny dotyczy całości treści nauczania zawartych w tej podstawie programowej z wyjątkiem:

– kąty w graniastosłupie i ostrosłupie,
– pole i objętość ostrosłupa,
– długość i pole koła,
– kombinatoryka i rachunek prawdopodobieństwa,
– symetria (z wyłączeniem odbić lustrzanych).


Literatura dla ucznia i inne źródła informacji


1. Bobiński. Z., Nodzyński. P., Kabus. M., Krause. A., Liga zadaniowa-30 lat konkursu matematycznego. Wydawnictwo Aksjomat, Toruń 2018.
2. Bobiński Z., Nodzyński P., Uscki M., Uczymy się myśleć poprzez rozrywkę, Wydawnictwo Aksjomat, Toruń 2004.
3. Dziemidowicz T. Konkurs matematyczny dla uczniów szkoły podstawowej, Wydawnictwo NOWIK, Opole 2014.
4. Janowicz J., Konkursy matematyczne w szkole podstawowej, Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, Gdańsk 2013.
5. Zadania z Międzynarodowego Konkursu Kangur Matematyczny kategorii Beniamin, Kadet z ostatnich 2 lat.
6. Zadania opublikowane na stronach internetowych

Loading

Author: DA-MA