KODABLE- KODOWANIE DLA MAŁEGO I DUŻEGO

Gra edukacyjna uczącą zasad programowania i rozwiązywania problemów.  KLIKNIJ