KLASA 7 ALGORYTMY I SCHEMATY BLOKOWE

Algorytm jest przepisem opisującym krok po kroku rozwiązanie problemu lub osiągnięcie jakiegoś celu. Powinien być tak przedstawiany, aby było możliwe jego jednoznaczne odczytanie i zastosowanie. 

Algorytm musi być:
1. poprawny, tzn. dla każdego poprawnego zestawu danych, po wykonaniu skończonej liczby czynności, prowadzi do poprawnych wyników,
2. jednoznaczny- w każdym wypadku jego zastosowania, dla tych samych danych uzyskamy ten sam wynik,
3. szczegółowy, aby wykonawca algorytmu rozumiał opisane czynności i potrafił je wykonać,
4. uniwersalny, aby służył do rozwiązywania pewnej grupy zadań, a nie tylko jednego konkretnego przypadku zadania.

Sposoby zapisu algorytmu:
– opis słowny,
– lista kroków,
– schemat blokowy,

– program komputerowy.

W schematach blokowych stosuje się następujące symbole graficzne:

Poznamy program JavaBlock, który służy do tworzenia schematów blokowych algorytmów oraz ich krokowego wykonywania.

Poniższa tabela zestawia operatory relacyjne i podaje ich znaczenie (zwróć szczególną uwagę na operator równy oraz różny):

Operator Opis
== równy
> większy
< mniejszy
>= większy lub równy
<= mniejszy lub równy
!= różny