Szalone liczby-tam czekają na Was ćwiczenia i testy: klasa 4

Proste, odcinki, kąty:

Ćwiczenia: Prostopadłe czy równoległe? Rozpoznawanie kątów Rozpoznawanie rodzajów kątów po ich mierze Sprawdziany: Punkty, proste, odcinki (8 zadań) Kąty (8 zadań) Proste, odcinki, kąty (14 zadań) klasa 5

Figury geometryczne i kąty:

Ćwiczenia: Prostopadłe czy równoległe? Kąty w trójkącie Kąty w rombie Kąty w równoległoboku Kąty w trapezie Oblicz miary kątów (kąty przyległe) Oblicz miary kątów (kąty naprzemianległe, odpowiadające, wierzchołkowe, przyległe) Oblicz obwód kwadratu Oblicz obwód prostokąta Oblicz obwód czworokąta Oblicz obwód trójkąta Sprawdziany: Proste, odcinki, kąty (8 zadań) Trójkąty (8 zadań) Czworokąty (8 zadań) Figury geometryczne i kąty (14 zadań) klasa 6

Figury geometryczne i kąty:

Ćwiczenia: Oblicz obwód trójkąta Oblicz obwód kwadratu Oblicz obwód prostokąta Oblicz obwód czworokąta Czy istnieje taki trójkąt? Kąty w trójkącie Kąty w rombie Kąty w równoległoboku Kąty w trapezie Oblicz miary kątów (kąty przyległe) Oblicz miary kątów (kąty naprzemianległe, odpowiadające, wierzchołkowe, przyległe) Sprawdziany: Figury geometryczne (8 zadań) Kąty w figurach (8 zadań) Figury geometryczne i kąty (14 zadań) klasa 7

Geometria:

Ćwiczenia: Prostopadłe czy równoległe? Figury podobne Czy istnieje taki trójkąt? Kąty w trójkącie Kąty w rombie Kąty w równoległoboku Kąty w trapezie Oblicz miary kątów (kąty przyległe) Oblicz miary kątów (kąty naprzemianległe, odpowiadające, wierzchołkowe, przyległe) Sprawdziany: Proste, odcinki, kąty (8 zadań) Trójkąty, czworokąty, wielokąty foremne (8 zadań) Geometria (14 zadań) klasa 8 

Figury geometryczne (wielokąty):

Ćwiczenia: Figury podobne Czy istnieje taki trójkąt? Kąty w trójkącie Kąty w rombie Kąty w równoległoboku Kąty w trapezie Sprawdziany: Trójkąty i czworokąty (8 zadań) Twierdzenie Pitagorasa (8 zadań) Trójkąt równoboczny (8 zadań) Trójkąty o kątach 90°, 45°, 45° oraz 90°, 30°, 60° (8 zadań) Figury geometryczne (14 zadań) Tematy: Prostokąt i kwadrat Trójkąt Trójkąt ostrokątny Trójkąt prostokątny Trójkąt rozwartokątny Trójkąt równoboczny Trójkąt równoramienny Trójkąt różnoboczny Prostokąt i kwadrat Równoległobok Romb Trapez Trapez równoramienny Trapez prostokątny Deltoid Kąty Kąty w trójkącie i czworokącie