INTELIGENCJA WIELORAKA

Główne tezy teorii inteligencji wielorakiej

 1. Każdy z nas posiada wszystkie typy inteligencji
 2. Typy te są w różnym stopniu rozwinięte
 3. Jednakże wszystkie ze sobą współpracują i tworzą profili inteligencji
 4. Profil ten jest dynamiczny, zmienny. Zmiana zachodzi w trackie naszego rozwoju
 5. Gdy poznasz swój profil, jesteś w stanie odkryć pełen wachlarz ludzkich możliwości
 6. Inteligencje można zawsze doskonalić i rozwijać, ponieważ nikt z nas nie rodzi się z jej określonym poziomem. Mamy wpływ na jej rozwój – jest to bardzo ważne w odniesieniu do kreowania własnego życia, zawodu oraz przyszłości naszych dzieci. Jak możesz rozwijać dany typ inteligencji? Poprzez określone ćwiczenia i działania, które pobudzą działanie w odpowiednim kierunku.

Typy inteligencji wielorakich

Poniżej przedstawiam opis inteligencji wielorakich, zastanów się kim jesteś lub jeżeli masz ochotę przejdź poniżej i pobierz bezpłatny test inteligencji wielorakich, który jest inspirowany badaniami Howarda Gardnera.

1. Inteligencja językowa (werbalna lub lingwistyczna)

Człowiek o dominującej inteligencji językowej:

 • posiada wrażliwość na dźwięk, rytmy, modulację głosu, różne funkcje języka,
 • uczy się przy pomocy pisania, czytania, dyskusji,
 • posługuje się bogatym słownictwem, szeroko stosuje synonimy,
 • lubi wiersze, rymy i gry słowne; lubi czytać,
 • jest dobrym słuchaczem,
 • potrafi precyzyjnie przekazywać informacje,
 • posiada zdolność do nauki języków obcych (szybciej uczy się akcentu),
 • dedykowany zawód: pisarz, poeta, dziennikarz, tłumacz.

2. Inteligencja matematyczno-logiczna

Człowiek o dominującej inteligencji matematyczno-logicznej:

 • cechuje go wrażliwość oraz zdolność do dostrzegania wzorców logicznych lub liczbowych,
 • posiada umiejętność abstrakcyjnego myślenia,
 • potrafi rozwiązywać nawet wyszukane zadania logiczne,
 • jego mocną stroną jest myślenie dedukcyjne (przyczynowo – skutkowe),
 • lubi wszelkiego rodzaju zagadki, łamigłówki,
 • potrafi wykonywać w pamięci skomplikowane działania,
 • w dzieciństwie szybko przyswajał pojęcia takie jak: czas, miejsce, ilość, liczba,
 • lubi eksperymentować i „kombinować”,
 • dedykowany zawód: naukowiec, matematyk.

3. Inteligencja przyrodnicza

Człowiek o dominującej inteligencji przyrodniczej:

 • jest obdarzony wrażliwością na różnice pomiędzy gatunkami,
 • posiada zdolność do pewnej interakcji z żyjącymi stworzeniami (symbioza z naturą),
 • baczne obserwuje świat roślin i zwierząt,
 • cechuje go znajomość nazw biologicznych, przyrodniczych,
 • czuje się dobrze w środowisku naturalnym, w kontakcie z naturą, rozumie ją,
 • jest opiekuńczy w stosunku do zwierząt,
 • dedykowany zawód: biolog, ekolog.

4. Inteligencja ruchowa (cielesno-kinestetyczna)

Człowiek o dominującej inteligencji ruchowej:

 • cechuje go wysoka świadomość swego ciała, panowanie nad nim,
 • zręcznie radzi sobie z wykonywaniem ćwiczeń ruchowych,
 • wysoka zdolność do zachowania równowagi ciała,
 • uwielbia poznawać nowe ruchy (np. taneczne),
 • lubi budować rzeczy, konstruować,
 • lubi grać w gry wymagające aktywności fizycznej,
 • dedykowany zawód: tancerz, choreograf, sportowiec, cyrkowiec.

5. Inteligencja przestrzenna

Człowiek o dominującej inteligencji przestrzennej:

 • jest wrażliwy na geometrię (potrafi wymyślać obiekty trójwymiarowe),
 • posiada zdolności konstrukcyjne,
 • bez trudu jest w stanie wyobrażać sobie i odtwarzać bryły,
 • postrzega świat z punktu wzrokowo-przestrzennego,
 • łatwiej porusza się w przestrzeni,
 • lubi stosować schematy i mapy pamięci,
 • trafnie przewiduje ruch przedmiotów w przestrzeni,
 • posiada talent do sporządzania wykresów, map i innych pomocy wizualnych (myślenie obrazowe),
 • posiada wysoki zmysł estetyczny,
 • dedykowany zawód: pilot, nawigator, piłkarz, architekt, malarz, rzeźbiarz.

6. Inteligencja muzyczna

Człowiek o dominującej inteligencji muzycznej:

 • jest bardzo wrażliwy na muzykę, rytmy, wysokość i barwy dźwięków,
 • posiada bardzo dobry słuch,
 • ma bardzo dobre poczucie rytmu,
 • umie poprawnie odróżniać i naśladować dane tony,
 • szybko przychodzi mu nauka śpiewu lub gry na instrumencie,
 • rozumie wszelkie formy ekspresji muzycznej (rozróżnia gatunki muzyczne)
 • potrafi wyodrębniać brzmienie poszczególnych instrumentów,
 • lubi muzykowanie, śpiew, na dźwięk reaguje tańcem, rytmicznym przytupywaniem, a nawet układaniem tekstu,
 • cechuje go wysoka wrażliwość emocjonalna,
 • dedykowane zawody: wokalista, muzyk, dyrygent, krytyk muzyczny, kompozytor.

7. Inteligencja interpersonalna

Człowiek o dominującej inteligencja interpersonalnej:

 • cechuje go wysoki poziom komunikacji międzyludzkiej,
 • umiejętnie posługuje się komunikacją werbalną i niewerbalną,
 • wysoka umiejętność dostrzegania i właściwego reagowania na nastroje, temperament, motywacje i pragnienia innych ludzi,
 • potrafi szybko odnaleźć się w towarzystwie, płynnie nawiązuje kontakty,
 • posiada umiejętność łagodzenia sporów,
 • cechuje go wysoki poziom empatii, wczuwania się w czyjąś sytuację,
 • umiejętność prowadzenia rozmowy,
 • bardzo dobra umiejętnością perswazji, co może prowadzić do manipulacji oraz wywierania wpływu na innych ludzi,
 • posiada zdolności negocjacyjne,
 • lubi pracę zespołową,
 • dedykowane zawody: psycholog, nauczyciel, terapeuta, sprzedawca, duchowny.

8. Inteligencja intrapersonalna

Człowiek o dominującej inteligencja intrapersonalnej:

 • posiada wysoką umiejętność rozumienia siebie samego, swoich potrzeb, emocji i motywów,
 • jest to osoba o szczegółowej, trafnej samowiedzy,
 • potrafi zaglądać w głąb siebie, zmotywować się i posiada silną wolę do działania,
 • posiada znajomość własnych mocnych stron i słabości,
 • trafnie określa swoje pragnienia i inteligencję,
 • często skryty indywidualista,
 • czasami wstydliwy,
 • zadaje sobie pytania natury egzystencjalnej, lubi “filozofować” i szukać sensu życia,
 • posiada pozytywny obraz własnej osoby, i wysoką automotywację,
 • ważny dla niego jest rozwój osobisty,
 • przykładowo, ale nie tylko: filozof.

Źródło https://www.katarzynapluska.pl/test-inteligencji-wielorakich-teoria-gardnera/

Loading

Author: DA-MA