InstaKod to nowoczesna platforma edukacyjna będąca dopełnieniem e-podręcznika informatyki dla klas 4-6. Wspiera budowanie podstawowych umiejętności programistycznych poprzez doskonalenie i ciągłą ewaluację postępów uczniów. Skupia uwagę na podstawowych pojęciach programistycznych, oferując bogaty zbiór zadań opartych o zmienne w Assembly, wizualnym środowisku programistycznym dla klas 4-6 i prostym języku tekstowym Nianiolang dla klas 7-8 (dostępne od 2019/2020). Loginy i hasła rozdane – zaczynamy działać od poniedziałku:)

Atutami InstaKod są:  klarowne zdefiniowanie oczekiwanych umiejętności uczniów zgodne z pod-stawą programową,  obszerny zbiór zadań ćwiczących podstawowe pojęcia programistyczne, w szczególności zmienne i ich wartości w każdym kroku wykonywania programu,  prosty wizualny język Assembly dla klas 4-6 oraz prosty język tekstowy Nianiolang dla klas 7-8,  moduł lekcji wspierający systematyczną pracę, oparty na dużej liczbie zadań, których poziom trudności zwiększany jest małymi krokami,  moduł sprawdzianów i kartkówek pozwalający na bieżącą ewaluację umiejętności uczniów,  e-podręcznik dla uczniów oraz materiały metodyczne dla nauczycieli,  oceny widoczne dla uczniów pokazujące ich osiągnięcia i to jaką muszą jeszcze wykonać pracę,  automatyczne zaliczanie zadań i widoczne dla nauczycieli sugerowane przez system oceny.

Dla klas 4-6 InstaKod wykorzystuje napisany dla celów edukacyjnych język wizualny Assembly, wprowadza i ćwiczy rozumienie podstawowych pojęć informatycznych:  pojęcie zmiennej,  wejście i wyjście z programu,  stany wartości zmiennych w danym kroku,  wykonywanie operacji arytmetycznych (dodawanie i odejmowanie),  instrukcje warunkowe z instrukcją zagnieżdżoną (wyszukanie największego, najmniejszego elementu w zbiorze, proste algorytmy sortowania),  pętle, w tym pętla w pętli (m.in. budowanie operacji mnożenia i dzielenia za pomocą dodawania i odejmowania, proste algorytmy sortowania).