GRYWALIZACJA

TU ZNAJDZIECIE WIELE CIEKAWYCH GIER MATEMATYCZNYCH

  1. GRA HOOK KLIKNIJ
  2. GRA RHOMB KLIKNIJ
  3. GRA TUBE MASTER KLIKNIJ
  4. GRA FACTORY BALLS KLIKNIJ
  5. GRA ROZKŁAD LICZBY NA CZYNNIKI PIERWSZE KLIKNIJ
  6. GRA SYMETRIA KLIKNIJ
  7. GRA DODAWANIE KLIKNIJ
  8. GRA 

Kostki, geometria i komputer KLIKNIJ

Układ współrzędnych i kodowanie KLIKNIJ

Rysowanie na geoplanie KLIKNIJ

Kostki na matmie KLIKNIJ

KLIKNIJ_1

KLIKNIJ_2

ŁATWE CZY TRUDNE? KLIKNIJ

TROCHĘ FIZYKI LASEROWE WYZWANIA KLIKNIJ

KODOWANIE RAZ JESZCZE ALE INACZEJ KLIKNIJ

A MOŻE TERAZ TAKA ZABAWA KLIKNIJ

RED BLOCK 2 KLIKNIJ

CYRKIEL I KODOWANIE KLIKNIJ

Rozkład na czynniki pierwsze kliknij

Gry matematyczne kliknij

Liczby rzymskie i arabskie kliknij

Figury płaskie kliknij

Rodzaje kątów kliknij

Rozpoznawanie kątów  kliknij

Miary kątów kliknij

Test o kątach kliknij

Test o kątach kliknij

Suma kątów w trójkącie kliknij

Tangram 

Isoball

Gra Agar 

Gra Urban

Gra Samotnik 

Gra Blokada

Gra Strefa 

Gra Bloxorz 

1.UŁAMKI ZWYKŁE NA OSI LICZBOWEJ KLIKNIJ

2. SKRACANIE UŁAMKÓW ZWYKŁYCH KLIKNIJ W OBRAZEK

Skracanie ułamków zwykłych

3. ROZSZERZANIE UŁAMKÓW ZWYKŁYCH KLIKNIJ W OBRAZEK

Rozszerzanie ułamków zwykłych

4. UŁAMKI ZWYKŁE TEST KLIKNIJ

5. UŁAMKI ZWYKŁE GWO KLIKNIJ

 

 

E PODRĘCZNIKI KLIKNIJ

TUTAJ MOŻNA SIĘ UCZYĆ I BAWIĆ DO KOLORU DO WYBORU KLIKNIJ

ZADANIA DO SAMODZIELNEGO ROZWIĄZANIA:)

MISTRZ TESTÓW MATEMATYCZNYCH

WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE

SZALONE LICZBY KLASA 7

SZALONE LICZBY KLASA 6

SZALONE LICZBY KLASA 5

SZALONE LICZBY KLASA 4

Termometr

Mnożenie i dzielenie liczb ujemnych

Liczby całkowite – Sprawdzian – Klasa 6

http://www.math.edu.pl/testy.php?poziom=sp&dzial=dzialania-na-calkowitych

TRENUJĘ PRZED SPRAWDZIANEM

Sprawdziany – klasa 4:1. Liczby i działania
Dodawanie i odejmowanie (8 zadań)
Mnożenie i dzielenie (8 zadań)
Liczby i działania (14 zadań)2. Systemy zapisywania liczb
System dziesiątkowy (8 zadań)
Liczby rzymskie (8 zadań)
Jednostki długości i masy (8 zadań)
Kalendarz i zegarek (8 zadań)
Systemy zapisywania liczb (14 zadań)3. Działania pisemne
Działania pisemne (14 zadań)4. Podzielność liczb
Dzielniki i wielokrotności (8 zadań)
Cechy podzielności liczb (8 zadań)
Podzielność liczb (14 zadań)5. Ułamki zwykłe
Ułamki zwykłe (podstawy) (8 zadań)
Dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych (8 zadań)
Ułamki zwykłe (14 zadań)6. Ułamki dziesiętne
Ułamki dziesiętne (podstawy) (8 zadań)
Dodawanie i odejmowanie ułamków dziesiętnych (8 zadań)
Ułamki dziesiętne (14 zadań)7. Proste, odcinki, kąty
Punkty, proste, odcinki (8 zadań)
Kąty (8 zadań)
Proste, odcinki, kąty (14 zadań)8. Figury geometryczne
Prostokąty i kwadraty (8 zadań)
Koła i okręgi (8 zadań)
Skala i mapa (8 zadań)
Figury geometryczne (14 zadań)9. Pola figur
Pola figur (14 zadań)
Sprawdziany – klasa 5:1. Liczby i działania
Działania na liczbach (8 zadań)
Działania pisemne (8 zadań)
Liczby i działania (14 zadań)2. Podzielność liczb
Dzielniki i wielokrotności (8 zadań)
Cechy podzielności liczb (8 zadań)
Liczby pierwsze i złożone oraz rozkład liczby na czynniki pierwsze (8 zadań)
Podzielność liczb (14 zadań)3. Ułamki zwykłe
Ułamki zwykłe (podstawy) (8 zadań)
Działania na ułamkach zwykłych (8 zadań)
Ułamki zwykłe (14 zadań)4. Ułamki dziesiętne
Ułamki dziesiętne (podstawy) (8 zadań)
Działania na ułamkach dziesiętnych (8 zadań)
Ułamki dziesiętne (14 zadań)5. Liczby całkowite
Liczby całkowite (14 zadań)6. Figury geometryczne i kąty
Proste, odcinki, kąty (8 zadań)
Trójkąty (8 zadań)
Czworokąty (8 zadań)
Figury geometryczne i kąty (14 zadań)7. Pola figur
Pole prostokąta i kwadratu (8 zadań)
Pole rombu i równoległoboku (8 zadań)
Pole trójkąta (8 zadań)
Pole trapezu (8 zadań)
Pola figur (14 zadań)8. Graniastosłupy
Prostopadłościany i sześciany (8 zadań)
Objętość (8 zadań)
Graniastosłupy (14 zadań)
Sprawdziany – klasa 6:1. Ułamki zwykłe i dziesiętne
Działania na ułamkach zwykłych (8 zadań)
Działania na ułamkach dziesiętnych (8 zadań)
Ułamki zwykłe i dziesiętne (14 zadań)2. Procenty
Procenty (podstawy) (8 zadań)
Obliczenia procentowe (8 zadań)
Procenty (14 zadań)3. Liczby całkowite
Liczby całkowite (14 zadań)4. Wyrażenia algebraiczne i równania
Wyrażenia algebraiczne (8 zadań)
Rozwiązywanie równań (8 zadań)
Wyrażenia algebraiczne i równania (14 zadań)5. Liczby wokół nas
Kalendarz i czas (8 zadań)
Jednostki i skala (8 zadań)
Szacowanie i zaokrąglanie liczb (8 zadań)
Prędkość, droga, czas (8 zadań)
Liczby wokół nas (14 zadań)6. Figury geometryczne i kąty
Figury geometryczne (8 zadań)
Kąty w figurach (8 zadań)
Figury geometryczne i kąty (14 zadań)7. Pola figur
Pole prostokąta i kwadratu (8 zadań)
Pole równoległoboku i rombu (8 zadań)
Pole trójkąta (8 zadań)
Pole trapezu (8 zadań)
Pola figur (14 zadań)8. Bryły
Graniastosłupy (8 zadań)
Objętość graniastosłupa (8 zadań)
Ostrosłupy (8 zadań)
Bryły (14 zadań)
Sprawdziany – klasa 7:1. Ułamki zwykłe i dziesiętne
Ułamki zwykłe i dziesiętne (podstawy) (8 zadań)
Działania na ułamkach (8 zadań)
Ułamki zwykłe i dziesiętne (14 zadań)2. Procenty
Procenty (podstawy) (8 zadań)
Obliczenia procentowe (8 zadań)
Procenty (14 zadań)3. Potęgi i pierwiastki
Potęgi (8 zadań)
Pierwiastki (8 zadań)
Potęgi i pierwiastki (14 zadań)4. Algebra
Wyrażenia algebraiczne (8 zadań)
Działania na wyrażeniach algebraicznych (8 zadań)
Algebra (14 zadań)5. Równania
Rozwiązywanie równań (8 zadań)
Budowanie równań i przekształcanie wzorów (8 zadań)
Równania z jedną niewiadomą (14 zadań)6. Geometria
Proste, odcinki, kąty (8 zadań)
Trójkąty, czworokąty, wielokąty foremne (8 zadań)
Geometria (14 zadań)7. Pola figur
Pola figur (14 zadań)8. Bryły
Bryły (14 zadań)9. Podstawy statystyki
Podstawy statystyki (14 zadań)

LICZBY DZIESIĘTNE

Ćwiczenia:
Zamiana ułamków dziesiętnych na zwykłe
Zamiana ułamków zwykłych na dziesiętne
Dodawanie ułamków dziesiętnych
Dodawanie ułamków dziesiętnych (trudne)
Odejmowanie ułamków dziesiętnych
Odejmowanie ułamków dziesiętnych (trudne)
Dodawanie i odejmowanie ułamków dziesiętnych – puzzle
Mnożenie ułamków dziesiętnych
Dzielenie ułamków dziesiętnych

Sprawdziany:
Ułamki dziesiętne (podstawy) (8 zadań)
Działania na ułamkach dziesiętnych (8 zadań)
Ułamki dziesiętne (14 zadań)

Tematy:
Ułamki dziesiętne
Zamiana jednostek
Porównywanie ułamków dziesiętnych
Dodawanie ułamków dziesiętnych
Odejmowanie ułamków dziesiętnych
Mnożenie ułamków dziesiętnych
Dzielenie ułamków dziesiętnych

PROCENTY

Ćwiczenia:
Zamiana ułamków dziesiętnych na procenty
Zamiana procentów na ułamki dziesiętne
Podwyżka ceny
Obniżka ceny
Podwyżka lub obniżka ceny
Procenty – zadania tekstowe
Oblicz liczbę, gdy dany jest jej procent
Jaki to procent z liczby?
Obliczanie procentów z liczby

Sprawdziany:
Procenty (podstawy) (8 zadań)
Obliczenia procentowe (8 zadań)
Procenty (14 zadań)

Tematy:
Procenty – wstęp
Zamiana ułamków na procenty
Procent z liczby
Obliczanie liczby gdy dany jest jej procent
Jakim procentem jednej liczby jest druga liczba

UŁAMKI DZIESIĘTNE
Zapisywanie i odczytywanie liczb dziesiętnych. Liczby dziesiętne na osi liczbowej.

Test_1        Test_2      Test_3            Test_4

Zadania 1-4  http://joanna.palinska.cal.pl/index.php?go=articles&id=212

Obwód prostokąta Zadania http://www.joanna.palinska.cal.pl/zadania/klasa4/obwodprostokata.htm 

UKŁAD WSPÓŁRZĘDNYCH
KLIKNIJ

SYMETRIA
KLIKNIJ
http://www.softschools.com/math/geometry/symmetry_game/

http://learningapps.org/view1171399

LICZBY RZYMSKIE
TEST_1
TEST_2
TEST_3
TEST_4

 

84 total views, 1 views today