GRY PLANSZOWE – POLECAM!

Gry planszowe to niewątpliwie jedna z ciekawszych metod aktywizujących. Pozytywnie wpływają na kształtowanie wielu ważnych umiejętności, takich jak:

– Umiejętność pracy według ustalonych reguł i zasad. Każda gra posiada szczegółową instrukcję, według której grają uczniowie, a podczas gry obowiązują ustalone zasady współpracy i zachowania.

– Rozwój koncentracji uwagi i spostrzegawczości. Gra często wymaga skupienia się na kilku rzeczach jednocześnie: zasadach, kolejności grania, obserwowaniu ruchów innych uczestników.

– Wytrwałość w dążeniu do samodzielnego rozwiązania problemu. W większości gier nie ma jednej drogi prowadzącej do wygranej. Podczas gry uczniowie samodzielnie budują swój plan gry, podejmują decyzje związane z ruchami swoich pionków czy znajdują sposoby na rozwiązanie pojawiających się problemów.

– Umiejętność pracy w różnych zespołach. Podział na grupy daje dzieciom szansę na pracę w zmieniających skład zespołach i uczenie się współpracy z różnymi osobami.

– Przyjmowanie odpowiedniej postawy wobec porażki i zwycięstwa oraz odporność na stres. Wielokrotnie, grając, uczniowie oswajają się ze stresem towarzyszącym rywalizacji oraz poznawaniu nowych gier. Doświadczają w bezpiecznych warunkach zarówno sukcesu, jak i porażki, dzięki temu oswajają się z towarzyszącymi im emocjami.

– Odkrywanie własnych mocnych stron. Podczas grania w różne gry uczniowie odkrywają swój potencjał. Rozpoznają obszary i sfery, w których mogą osiągać sukcesy.

– Wiele różnych umiejętności matematycznych, między innymi: sprawność rachunkowa, badanie figur i związków geometrycznych, tworzenie strategii, logiczne myślenie.

Dobble
Denis Blanchot, Guillaume Gille Naves i Igor Polouchine

Opis gry
Gra Dobble to zestaw okrągłych kart, na których znajdują się symbole: rośliny, postacie, zwierzęta, przedmioty. Symbole mają różne rozmiary, ale na każdej parze kart jeden symbol jest taki sam. Można grać w Dobble na kilka sposobów, w instrukcji znajduje się pięć propozycji. Najpopularniejsza jest następująca: Uczestnikom rozdaje się wszystkie karty. Na środku stołu zostaje jedna karta. Na ustalone hasło każdy uczestnik odkrywa jedną kartę i szuka symbolu wspólnego z kartą leżącą na stole. Osoba, która znajdzie wspólny symbol, wypowiada jego nazwę i przykrywa leżącą na stole kartę swoją kartą. Kolejne rundy wyglądają tak samo. Zwycięża osoba, która jako pierwsza pozbędzie się wszystkich swoich kart. 
Podczas grania w Dobble ćwiczymy:
• spostrzegawczość
• refleks
• wyszukiwanie podobieństw.5 sekund 
Michael Sistrunk  
Gra 5 sekund polega na prawidłowym odpowiadaniu na pytania. Po odczytaniu zadania przekręcamy czasomierz a zawodnik stara się jak najszybciej odpowiedzieć. Jeśli uda mu się to wykonać bezbłędnie, porusza się na planszy o jedno pole do przodu. Jeśli pomyli się lub nie udzieli odpowiedzi, kolejka przechodzi na następnego gracza. Każdy zawodnik otrzymuje również po trzy karty „czas”, które dają dodatkowe 5 sekund na udzielenie odpowiedzi, oraz karty „zmiana”, które pozwalają na zamianę zadanego już pytania. Kolorowe pola na planszy również pozwalają na wydłużenie czasu o 5 sekund. Wygrywa ten zawodnik, który pierwszy stanie na polu meta! 

Loading

Author: DA-MA