GEOMETRIA – Z SZALONYMI LICZBAMI:)

Szalone liczby-tam czekają na Was ćwiczenia i testy:

klasa 4

Proste, odcinki, kąty:

Ćwiczenia:
Prostopadłe czy równoległe?
Rozpoznawanie kątów
Rozpoznawanie rodzajów kątów po ich mierze

Sprawdziany:
Punkty, proste, odcinki (8 zadań)
Kąty (8 zadań)
Proste, odcinki, kąty (14 zadań)

klasa 5

Figury geometryczne i kąty:

Ćwiczenia:
Prostopadłe czy równoległe?
Kąty w trójkącie
Kąty w rombie
Kąty w równoległoboku
Kąty w trapezie
Oblicz miary kątów (kąty przyległe)
Oblicz miary kątów (kąty naprzemianległe, odpowiadające, wierzchołkowe, przyległe)
Oblicz obwód kwadratu
Oblicz obwód prostokąta
Oblicz obwód czworokąta
Oblicz obwód trójkąta

Sprawdziany:
Proste, odcinki, kąty (8 zadań)
Trójkąty (8 zadań)
Czworokąty (8 zadań)
Figury geometryczne i kąty (14 zadań)

klasa 6

Figury geometryczne i kąty:

Ćwiczenia:
Oblicz obwód trójkąta
Oblicz obwód kwadratu
Oblicz obwód prostokąta
Oblicz obwód czworokąta
Czy istnieje taki trójkąt?
Kąty w trójkącie
Kąty w rombie
Kąty w równoległoboku
Kąty w trapezie
Oblicz miary kątów (kąty przyległe)
Oblicz miary kątów (kąty naprzemianległe, odpowiadające, wierzchołkowe, przyległe)

Sprawdziany:
Figury geometryczne (8 zadań)
Kąty w figurach (8 zadań)
Figury geometryczne i kąty (14 zadań)

klasa 7

Geometria:

Ćwiczenia:
Prostopadłe czy równoległe?
Figury podobne
Czy istnieje taki trójkąt?
Kąty w trójkącie
Kąty w rombie
Kąty w równoległoboku
Kąty w trapezie
Oblicz miary kątów (kąty przyległe)
Oblicz miary kątów (kąty naprzemianległe, odpowiadające, wierzchołkowe, przyległe)

Sprawdziany:
Proste, odcinki, kąty (8 zadań)
Trójkąty, czworokąty, wielokąty foremne (8 zadań)
Geometria (14 zadań)

klasa 8 

Figury geometryczne (wielokąty):

Ćwiczenia:
Figury podobne
Czy istnieje taki trójkąt?
Kąty w trójkącie
Kąty w rombie
Kąty w równoległoboku
Kąty w trapezie

Sprawdziany:
Trójkąty i czworokąty (8 zadań)
Twierdzenie Pitagorasa (8 zadań)
Trójkąt równoboczny (8 zadań)
Trójkąty o kątach 90°, 45°, 45° oraz 90°, 30°, 60° (8 zadań)
Figury geometryczne (14 zadań)

Tematy:
Prostokąt i kwadrat
Trójkąt
Trójkąt ostrokątny
Trójkąt prostokątny
Trójkąt rozwartokątny
Trójkąt równoboczny
Trójkąt równoramienny
Trójkąt różnoboczny
Prostokąt i kwadrat
Równoległobok
Romb
Trapez
Trapez równoramienny
Trapez prostokątny
Deltoid
Kąty
Kąty w trójkącie i czworokącie

Loading

Author: DA-MA