EGZAMIN ÓSMOKLASISTY – WARTO WIEDZIEĆ:)

8.02.2018r. Jak pomóc uczniom sprawnie przejść przez egzamin ósmoklasisty?
Ideą egzaminu jest weryfikacja tego, w jakim stopniu uczeń klasy VIII szkoły podstawowej spełnia wymagania określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla pierwszych dwóch etapów edukacyjnych (klasy I–VIII). Każdy przedmiot ma swoją specyfikę i dobrze już teraz rozpocząć z uczniami pracę z uwzględnieniem wszystkich nowości, które pojawią się na egzaminie ósmoklasisty. Stopniowe wdrażanie tych rodzajów zadań, na które będzie kładziony największy nacisk na egzaminie, pozwoli uczniom bez stresu do niego podejść.

Matematyka ‒ zasadnicze zmiany w egzaminie ósmoklasisty w stosunku do egzaminu gimnazjalnego:
a) więcej zadań praktycznych ‒ np. obliczanie cen, procentów, rabatów;
b) większą wagę dostaną tak zwane zadania na dowodzenie ‒ na przykład uczeń będzie musiał uzasadnić, dlaczego pierwszy dzień września i pierwszy dzień grudnia tego samego roku zawsze przypadają tego samego dnia tygodnia.

Poniżej liczba zadań oraz liczba punktów możliwych do uzyskania za poszczególne rodzaje zadań.

Rodzaj zadań

Liczba zadań

Łączna liczba punktów

Udział w wyniku sumarycznym

Zamknięte

14–16

14–16

ok. 50%

Otwarte

5–7

14–16

ok. 50%

Razem

19–23

28–32

100%

Warto przypomnieć, że od roku szkolnego 2018/2019 do 2020/2021 uczniowie kończący szkołę podstawową będą zdawać egzamin tylko z trzech przedmiotów. Następnie sprawdzianem zostanie objęty także przedmiot dodatkowy wybierany spośród: biologii, chemii, fizyki, geografii i historii.

Obecni siódmoklasiści mają jeszcze półtora roku na realizację wszystkich treści i umiejętności z podstawy programowej niezbędnych do napisania tego testu. Będą pierwszym rocznikiem zdającym egzamin po reformie oświaty z 2017 roku. 

18.12.2017r. Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała pokazowe arkusze egzaminu ósmoklasisty – grudzień 2017 kliknij


Wszystko o egzaminie ósmoklasisty
TUTAJ

Centralna Komisja Egzaminacyjna TUTAJ