EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2023-WARTO WIEDZIEĆ?

Egzamin ósmoklasisty jest bardzo ważnym egzaminem dla uczniów kończących szkołę podstawową. Nie można go nie zdać, ale jego wynik w dużej mierze zadecyduje o tym, w jakiej szkole będziecie kontynuować naukę. Egzamin ósmoklasisty w 2023 r. zostanie przeprowadzony w terminie 23–25 maja. Pierwszego dnia przystąpicie do testu z języka polskiego, drugiego z matematyki, a trzeciego z języka obcego. Wszystkie egzaminy rozpoczynają się punktualnie o godz. 9:00.

Na egzaminie znajdują się zarówno zadania otwarte, jak i zamknięte. Zakres materiału obowiązujący na egzaminie wyznaczają wiadomości i umiejętności określone w wymaganiach egzaminacyjnych dla przedmiotów egzaminacyjnych.

Dla tych, którzy w tym terminie nie przystąpią do egzaminu, przewidziano drugi termin egzaminu w dniach 12–14 czerwca. Wyniki egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w terminie majowym i czerwcowym zostaną podane tego samego dnia – 3 lipca.

Zaświadczenia zostaną przekazane szkołom do 6 lipca i do tego samego dnia muszą zostać Wam wydane. POWODZENIA 🙂 .

Loading

Author: DA-MA