DIAGRAMY, WYKRESY, TABELE

Dane statystyczne wygodnie jest przedstawiać za pomocą diagramów procentowych, z których łatwo możemy odczytać potrzebne informacje.
Rodzaje diagramów procentowych:

  1. prostokątne
  2. kołowe
  3. słupkowe
  4. kolumnowe
  5. pierścieniowe
  6. walcowe

Diagram prostokątny pokazuje, że cała figura ilustrująca procenty jest podzielona na 100 równych części, czyli „na 100 procentów”. Rzecz jasna każda z tych części odpowiada graficznie jednemu procentowi.

Diagram kołowy bardzo często jest stosowany podczas wyborów parlamentarnych w celu zilustrowania wyników poszczególnych partii. W przypadku diagramu kołowego całe koło stanowi 100%, połowa koła to 50%, ćwiartka to 25% itd. Aby obliczyć 1%, należy podzielić kąt pełny (360 stopni) na 100. Zatem 1% w diagramie kołowym wynosi 3,6 stopnia kąta środkowego wewnątrz koła.

1. Diagramy kliknij

2. Diagramy kliknij

Loading

Author: DA-MA