TIK W EDUKACJI

Dzisiaj już nie ma wątpliwości, że technologia informacyjna i komunikacyjna jest potrzebna w edukacji. Wiedzą o tym nauczyciele, uczniowie, ich rodzice, autorzy materiałów dydaktycznych, organizacje zajmujące się wspieraniem nauczania oraz twórcy i dystrybutorzy technologii informacyjnej. Ilość informacji, jaka jest dostępna dzięki TIK oraz ogromne zasoby, jakimi dysponuje dzisiaj sieć globalna, pozwalają na dzielenie się nimi na szeroką skalę. Praktycznie każdy, kto dysponuje urządzeniem umożliwiającym transfer, zapis i przetwarzanie danych może mieć w tym swój udział. Może być zarówno twórcą, jak i użytkownikiem.

Powszechny dostęp do komputerów i oprogramowania sprzyja zwiększaniu kompetencji nauczycieli oraz przygotowaniu uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym. Postęp technologii w tym zakresie jest tak dynamiczny, że wymusza permanentne kształcenie umiejętności umożliwiających korzystanie z urządzeń mobilnych.

Nowoczesne metody nauczania ułatwiają przekazywanie wiedzy w ciekawy sposób, uczą twórczego rozwiązywania problemów, rozbudzają zainteresowania dzieci oraz umożliwiają zdobywanie nowych doświadczeń, w tym także interpersonalnych. Nie bez znaczenia dla procesu uczenia się jest także emocjonalne zaangażowanie uczniów. Dzieci łatwiej przyswajają wiedzę, jeśli są zainteresowane danym przedmiotem i rozumieją wynikające z tego korzyści.

Aktywizujące metody nauczania, które warto stosować w procesie nauczania/uczenia się:
1. Projekty, plakaty, prezentacje
2. Ćwiczenia praktyczne
3. Drama
4. Gry dydaktyczne 
5. Gry terenowe 
6. Eksperymenty i doświadczenia 

Pokolenie cyfrowych tubylców uczy się nowych rzeczy zupełnie inaczej niż cyfrowi imigranci. Bardziej niż tekst przemawia do nich dźwięk i obraz. Dlatego tak ważne jest wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań na lekcjach. Interaktywne tablice, smartfony, tablety i zajęcia prowadzone na platformach e-learningowych pozwalają uczyć się szybciej i ciekawiej.

Loading

Author: DA-MA