W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Mogielnicy od 15 września do 30 listopada 2016 roku realizowany będzie projekt edukacyjny „Matematyka przyjazna? Jestem na TAK!”. Placówka z Mogielnicy znalazła się w gronie 210 szkół, nagrodzonych przez Fundację mBanku kwotą 5000 zł na działania związane z realizacją projektu w ramach III edycji programu „mPotęga”. W ramach projektu przeprowadzony zostanie cykl zajęć, na których uczniowie klas IV-VI nauczą się tworzyć testy, quizy, gry i zabawy matematyczne. W tym celu wykorzystane zostaną bezpłatne platformy edukacyjne Kahoot i LearningApps oraz program GeoGebra. Zespoły uczniowskie opracują zestawy interaktywnych testów, quizów i gier matematycznych. Utworzą one Matematyczną Bazę Wiedzy, która zostanie opublikowana na stronie internetowej projektumatematykaprzyjaznajestemnatak.blogspot.com i udostępniona dla wszystkich uczniów oraz rodziców. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone. Uczniowie klas I-III wezmą natomiast udział w zajęcia pt. „Gry planszowe – uczą, bawią i rozwijają”. Bezpośrednimi odbiorcami projektu będą uczniowie klas I-VI. Wśród nich są „matematycznie i TIK-owcowo zakręceni”, ale i tacy, do których pasuje motto projektu: „przekonać – nieprzekonanych, zainteresować – niezainteresowanych, przekonanym i zainteresowanym dodać skrzydeł”. Podsumowaniem projektu będzie Gminny Konkurs Wiedzy „Kahootowy SuperUmysł” oraz prelekcja „Przekonać – nieprzekonanych, zainteresować – niezainteresowanych, przekonanym i zainteresowanym dodać skrzydeł” – o nowych, akceptowanych przez uczniów, efektywnych metodach i formach uczenia się, które wpływają na ich wszechstronny rozwój. Autorem i koordynatorem programu jest Marzena Bardzik – nauczycielka matematyki oraz informatyki w Szkole Podstawowej w Mogielnicy, a partnerami projektu jest Stowarzyszenie Współpracy i Rozwoju „Progres” z Mogielnicy oraz rodzice, którzy są pracownikami naukowymi Politechniki Rzeszowskiej.