KODUJEMY Z CODE STUDIO

Kurs 1 kliknij

Kurs 2 kliknij

Kurs 3 kliknij

-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------

Sekwencja - algorytmy liniowe
 1.  Pszczółka - sekwencja
 2.  Artysta - kształty
Elementy powtarzające się – pętle
 1.  Pszczółka - pętle
 2.  Czytamy polecenia - pętle
Warunki – algorytmy nieliniowe 
 1. Pszczółka - warunki
Używamy procedur
 1. Artysta - funkcje
 2. Pszczółka - funkcje
  
 3. Pszczółka 2 - warunki
Zagnieżdżone pętle
 1.  Artysta - pętle zagnieżdżone
  
 2. Pszczółka - pętle zagnieżdżone
 3. Artysta - wzorce
Algorytmy nieliniowe.
 1.  Odbicie
 2.  Utwórz historyjkę i grę
Używamy zmiennych
 1. Artysta - zmienne
 2. PlayLab - zmienne
Pętla "dla" i "dopóki"
 1. Pszczółka
 2. Artysta
 3. PlayLab
 4. Farmer - pętla "dopóki"
Procedury z parametrami
 1. Artysta
 2. PlayLab
 3. Pszczółka
Megawyzwania
Pojedynek mistrzów