MATEMATYKA PRZYJAZNA

PRZEKONAĆ–NIEPRZEKONANYCH, ZAINTERESOWAĆ–NIEZAINTERESOWANYCH, PRZEKONANYM I ZAINTERESOWANYM DODAĆ SKRZYDEŁ!

MIERZCIE WYSOKO, POKONUJCIE PRZESZKODY, SIĘGAJCIE GWIAZD!

„Przekonać – nieprzekonanych, zainteresować – niezainteresowanych, przekonanym i zainteresowanym dodać skrzydeł.” Eryk, Karol, Karolina, Maciek, Krzysiek, Tymek, Dominik, Jakub, Maks, Kinga 👏BRAWO WY!👏 Matematyka – wyniki z egzaminu ósmoklasisty 2020 Szkoła Podstawowa w Mogielnicy 60,11% (stanin 8 – bardzo wysoki) Gmina Boguchwała 57,32%…

GRY EDUKACYJNE-UCZĄ I BAWIĄ

Ciekawe gry edukacyjne uczą otaczającego świata poprzez zabawę, rozwijają dziecięcą wyobraźnię oraz pobudzają do samodzielnego myślenia. Co najważniejsze: pozwalają również na zawiązywanie nowych przyjaźni i kontakty z rówieśnikami. POLECAM: RHOMB KLIKNIJ HOOK KLIKNIJ TUBE MASTER KLIKNIJ PATICLEANGLES KLIKNIJ LASEROWE WYZWANIA KLIKNIJ GOLDBURGER KLIKNIJ ROTATION KLIKNIJ…

GIMNASTYKA UMYSŁU

Polecam, wystarczy kliknąć obrazek. Mozaiki- zakodowane obrazki             Puzzle   Tangramy   Budowanie według wzoru     Tworzenie własnych budowli  

Z PROGRAMOWANIEM NA TY

ZAPISZ KOD KLIKNIJ 1    KLIKNIJ 2 ODCZYTAJ KOD KLIKNIJ 3 CODE STUDIO GRINCH ICEAGE PINGWIN GUMBALL PROGRAMUJEMY BAWIĄC SIĘ:) KLIKNIJ 1 KLIKNIJ 2 KLIKNIJ 3      

JA SIĘ BAWIĘ CZY UCZĘ?

Zabawa jest jedną z najważniejszych aktywności okresu dzieciństwa. To dzięki swobodzie w wyrażaniu emocji i myśli dziecko może przekazać swoje wyobrażenia o świecie. Ja się bawię i uczę:) KTÓRA LICZBA JEST NAJWIĘKSZA (LICZY SIĘ CZAS) KLIKNIJ PORY ROKU KLIKNIJ PARZYSTA CZY NIEPARZYSTA? KLIKNIJ JAK LICZBA ZOSTAŁA ZASŁONIĘTA?…

GRY PLANSZOWE – POLECAM!

Gry planszowe to niewątpliwie jedna z ciekawszych metod aktywizujących. Pozytywnie wpływają na kształtowanie wielu ważnych umiejętności, takich jak: – Umiejętność pracy według ustalonych reguł i zasad. Każda gra posiada szczegółową instrukcję, według której grają uczniowie, a podczas gry obowiązują ustalone zasady współpracy i zachowania. – Rozwój koncentracji…

JEDWABIEM MALOWANE…

Umysł trzeba trenować tak samo jak i ciało. Trzeba go trenować na wielu płaszczyznach, abyś stawał się coraz bardziej inteligentny, pomysłowy i szybki. MALOWANIE JEDWABIEM KLIKNIJ MALOWANIE NA PIASKU KLIKNIJ

SAMOTNIK, SUDOKU, TANGRAM…

Gry i aplikacje sprawdzają się w procesie nauczania – rozwijają spostrzegawczość, myślenie przestrzenne czy zdolność zapamiętywania, a przy tym pomagają przełamać nudę, zaangażować i zmotywować uczniów.  KÓŁKO I KRZYŻYK kliknij SUDOKU 1 kliknij SUDOKU, ŁAMIGŁÓWKI, MECZ, PUZZLE kliknij SUDOKU 2 kliknij SAMOTNIK kliknij TANGRAMY 1 kliknij TANGRAM 2 kliknij TANGRAM 3 kliknij TANGRAM 4 kliknij

ŁAMIGŁÓWKI

FILLOMINO to łamigłówka wywodząca się z Japonii, która polega na odtworzeniu granic między figurami w prostokątnym diagramie, z którego usunięto pewną ilość liczb tworzących te figury. A więc diagram należy uzupełnić liczbami w taki sposób, aby pola z tymi samymi liczbami tworzyły wielokąty (poliomina) złożone z tylu pól, jaka jest wartość tej liczby….